fbpx


Privacy Verklaring
leef-jouwleven.nl

 

 Introductie
Via deze Privacy Verklaring geef ik, Deirdre Egberink, informatie over het verwerken van persoonsgegevens van websitebezoekers en geïnteresseerden welke contact opnemen met mij via leef-jouwleven.nl. Ik beschrijf hoe en voor welke doeleinden ik je persoonsgegevens verwerkt, hoe jij je privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor jou relevant kan zijn.
Ik heb geprobeerd je van alle informatie te voorzien op een heldere en leesbare manier. Als je echter vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens na het lezen van deze Privacy Verklaring, kun je natuurlijk altijd contact met me opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacy Verklaring.

Ik heb het recht om deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Daarom raad ik je aan bij een bezoek aan mijn website de verklaring door te nemen.  De meest recente versie van de Privacy Verklaring is te vinden op de website. De laatste veranderingen aan deze Privacy Verklaring zijn gemaakt op  7 oktober 2019.

Voor welke doeleinden verzamel en gebruik ik jouw persoonsgegevens?
Ik verwerk persoonsgegevens mede afhankelijk van welke diensten je gebruik van wilt maken:

  • Voor het verzenden van nieuwsbrieven.
  • Om je staat te stellen in contact te komen met mij of om je te kunnen benaderen voor eventuele vragen of klachten.
  • Om inschrijvingen voor mijn cursus, lidmaatschap of workshop administratief en financieel af te kunnen handelen.
  • Om mijn website te verbeteren.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Als je contact met mij opneemt via info@leef-jouwleven.nl , telefonisch of via het contactformulier op de website, zal ik je persoonsgegevens gebruiken om je vraag te beantwoorden. Hiervoor verwerk ik jouw naam, contactgegevens (zoals e-mailadres of telefoonnummer), je vraag en andere persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt of nodig zijn om je vraag te beantwoorden.
Ik ben actief op social media platformen zoals Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom en Soundcloud. Wanneer je contact met me opneemt via een social media platform, verwerk ik je persoonsgegevens (zoals je accountnaam en bericht) om je vragen te beantwoorden en om te reageren op je berichten. Ik doe dit mogelijk via het communicatiekanaal dat jij hebt gekozen om contact met mij op te nemen.

In sommige gevallen verwerk ik je persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan belasting of bedrijfsvoering gerelateerde verplichtingen moet worden voldaan. Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, moet ik mogelijk je persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten. Hiervoor verwerk ik je persoonsgegevens die ik wettelijk verplicht ben te verstrekken.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens zijn intern alleen toegankelijk voor mijzelf. Ik verstrek je gegevens niet verder zonder dat ik jou daarvan op de hoogte heb gesteld en, waar noodzakelijk, jouw toestemming heb ontvangen.

De volgende externe partijen hebben mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens, voor de levering van hun producten of diensten aan mij:

  • Hosting Service Provider: Antagonist B.V.
  • Mailservice Provider: ActiveCampaign
  • Analytische statistieken: Google Analytics

Wanneer deze externe partijen jouw persoonsgegevens verwerken (mogelijk ten behoeve van mij), zal ik de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is. Deze externe partijen zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In andere gevallen verstrek ik je persoonsgegevens niet aan externe partijen, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

Cookies google analytica
Via leef-jouwleven.nl kunnen persoonsgegevens worden verzameld door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die informatie over je bezoek aan deze website opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe je op deze website bent gekomen, hoe je op de site hebt genavigeerd en welke informatie voor jou interessant was.

Analytische cookies worden gebruikt om te meten en te analyseren hoe websitebezoekers de website gebruiken. De gegevens die worden verzameld via analytische cookies omvatten bijvoorbeeld welke pagina’s van de website je hebt bezocht, vanaf welke pagina je bent gekomen en vanaf welke pagina je de website weer verlaat, welke webpagina’s of blogs je hebt geopend, waar je op hebt geklikt en waar je naar hebt gekeken en het aantal keer dat je hebt geklikt op een bepaalde webpagina. De analytische cookies die een beperkte impact kunnen hebben op je privacy, bijvoorbeeld wanneer een derde partij wordt gebruikt voor het verzamelen van de hierboven beschreven analytische statistieken, worden geplaatst zonder je toestemming.

Voor analytische cookies die meer dan een marginale impact hebben op je privacy, zal wel om je toestemming worden gevraagd. Je kunt je browserinstellingen zo instellen dat geen cookies van mijn website worden geaccepteerd. Wanneer je browser geen cookies accepteert van mijn website, dan kan het voorkomen dat toegang tot bepaalde functies op de website worden geblokkeerd en/of de gehele functionaliteit van de website wordt beperkt. Voor meer informatie over cookies en je opt-out mogelijkheden, ga naar www.youronlinechoices.eu of www.aboutads.info/choices.

 

 

Hoe wordt de bescherming van jouw persoonsgegevens gewaarborgd en hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Ik heb passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Leef-jouwleven hanteert een termijn van 7 jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. Dit gezien de fiscale bewaarplicht 7 jaar is. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal ik mij aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Hoe kan je jouw privacy rechten uitoefenen?
Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen heb je ook het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdracht.

Om één (of meer) van deze rechten in te roepen, neem dan contact met me op via de contactgegevens onderaan deze Privacy Verklaring. Om zeker te zijn dat jij degene bent wie je zegt te zijn, kan ik additionele informatie vragen ter verificatie van je identiteit.

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde zoals hierboven beschreven, dan kan je deze toestemming te allen tijde intrekken (bijvoorbeeld via de link om je uit te schrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven). Let wel, het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Hoe kun je contact opnemen met mij?
Als je na het lezen van deze Privacy Verklaring nog vragen hebt over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens, of als je andere opmerkingen hebt, neem dan graag contact op via info@leef-jouwleven.nl

Autoriteit persoonsgegevens
Als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens help u uw graag om er samen uit te komen. Mochten we er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.